Image Alt

trọng nhơn Tag

Mình xin phép chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc Load carb trước, trong và sau race để mọi người cùng đạt được target cho race Tiền Phong sắp tới: 1. Trước race: Giai đoạn trước race trong khoảng 10-7 ngày cuối đồng thời là giai đoạn taper của mình. Mình giảm hẳn khối lượng bài tập xuống còn

Ngay cả trong mơ cũng chưa dám nghĩ tới, ấy vậy mà Mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, bản thân bây giờ sau gần 1 tuần trở về từ thành phố mộng mơ Đà Lạt trong người vẫn còn lâng lâng cảm giác khó tả, cảm giác nó lấn át cả những cơn đau nhức, ê ẩm. Tại

Đăng Ký Chờ Chúng mình sẽ thông báo tới bạn khi có thêm chỗ hoặc có thêm sản phẩm này nhé! Mãi Yêu! ******* We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.