Image Alt

dinh dưỡng trong trail race Tag

Lần đầu đọc cuốn “Born to run” tôi mới được khai sáng với một ý tưởng hoàn toàn lạ lẫm “các cuộc thi chạy Ultra về cơ bản là cuộc thi ăn”. Đó là thời điểm cuối 2018, khi tôi đã “hành nghề chạy trail” được hơn 1 năm. Tôi có một Checklist lưu trong ứng dụng Note trên điện thoại.

Đăng Ký Chờ Chúng mình sẽ thông báo tới bạn khi có thêm chỗ hoặc có thêm sản phẩm này nhé! Mãi Yêu! ******* We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.