Image Alt

TAC Route

Hãy Cùng TAC Xây Dựng

TAC luôn cùng với cộng đồng hướng tới sự an toàn, chia sẽ và khám phá những cung đường đẹp. Mong muốn có những trải nghiệm tuyệt vời và luôn an toàn. Để mỗi thành viên đến với TAC luôn luôn với sự an tâm và an toàn.

TAC hướng tới một sân chơi đẹp và sạch. Thường xuyên tổ chức những sự kiện làm sạch sân chơi. Vì những đường chạy luôn sạch và vắn bóng rác. Nói không với xả rác.

ROUTE

Backyard Ultra Vietnam – Fohla 2022

6.7km

ConnectGPX

TAC Bidoup 2021

50km

ConnectGPX

Dinh Loop – 20KM

20km

ConnectGPX

TAC Red Route

Núi Dinh – Đỏ – from TAC Lake

14km

ConnectGPX

TAC Green

Núi Dinh – Green – from TAC Lake

3km

ConnectGPX

TAC Yellow Route

Núi Dinh – Vàng – from TAC Lake

 11km

ConnectGPX

Núi Dinh – Blue – from TAC Lake

7km

ConnectGPX

MTB-Ma-Da-60km

Mã Đà – TAC MTB

65km

ConnectGPX

Nha Trang - Nui Co Tien - TAC

Nha Trang – Núi Cô Tiên

4.8km

Connect – GPX

Núi Dinh – Green Plus – TAC lake

5km

ConnectGPX

TAC Bidoup 2021

22km

ConnectGPX

Đăng Ký Chờ Chúng mình sẽ thông báo tới bạn khi có thêm chỗ hoặc có thêm sản phẩm này nhé! Mãi Yêu! ******* We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.