Image Alt

vjm 2019 Tag

Thành quả ngọt ngào sau những tháng ngày luyện tập. 25/5/2019, là một ngày bình thường như 30 ngày còn lại của tháng 5, nhưng đối với tôi nó là một ngày thật đặc biệt, thật cảm xúc… VJM 2019 là giải trail thứ hai mà tôi có cơ hội được tham gia kể từ khi bắt đầu tập chạy bộ. Không

Đăng Ký Chờ Chúng mình sẽ thông báo tới bạn khi có thêm chỗ hoặc có thêm sản phẩm này nhé! Mãi Yêu! ******* We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.